februari 13, 2016

Takpapp-/Ytskicktsarbeten

Vi jobbar med takpapp-/ytskicksarbeten så som nyläggningar, omläggningar, reparationer och ombyggnationer av tak på villor, garage, förråd och industrifastigheter m.m.
Vi har valt Katepal som leverantör av takpapp. Produkterna är anpassade för vårt nordiska klimat och tål både extrem kyla och värme. Katepal levererar årligen över 100 miljoner kvadratmeter takpapp världen över och är en av tre dominerande leverantörer. Katepal har SBS klassat och CE-märkt material.

Katepal Dubbel är takläggarnas ”Rolls Royce” vid omläggning eller nyläggning av takpapp. Denna takpapp är bra även för enlagstäckning direkt på isolering.

Katepal SEP5500R är en takpapp med hög kvalité och kan användas vid omläggningar.

Katepal produkter innehåller inga tungmetaller.

Brandgasventilatorer ”rökluckor”

Vi utför förebyggande underhåll samt kontrollerar öppningsfunktionen och ingående komponenter.