februari 13, 2016

Plåtslageri

Plåtslageri

Vi utför plåtslageri i Stockholm på alla typer av byggnader och objekt. Från industribyggnader, bostadshus till kulturhus alla objekt är av intresse.

Skivtäckning: och bandtäckning på nya och gamla hus med all slags plåt.

Takmålning: en rätt utförd takmålning förlänger takets livslängd med åtskilliga år.  Vi vet vilken behandling och vilka färger, som är lämpliga i varje enskilt fall och vi har erfaren personal som utför arbetena.

Takservice: Vårt takserviceavtal med årlig översyn av dina tak fångar upp brister i god tid så de kan åtgärdas innan skador uppstår. Avtalet för takservice innebär:

• Översyn av tak och plåt
• Kontroll av taktegel och underlag
• Kontroll av uppstignings- och skyddsanordningar
• Kontroll av yttre ventilationshuvar
• Kontroll av vattenavrinning och vattengångar
• Kontroll av stuprör, fasad (fönsterbleck m,m)

Vi erbjuder även ett utökat takserviceavtal där rengöring av hängrännor och vattengångar utförs två gånger per år.